Redes sociales: Facebook Twitter Youtube

ESP

CAT ENG

Objectius

 

 

Un compromís ciutadà amb el diàleg, la creativitat i el sentit comú per a un desenvolupament just, humà, sostenible i pacífic.

 

 

La Fundació té com principals objectius:

Respecte a l’organització del Fòrum Universal de les Cultures

– Convertir el Fòrum Universal de les Cultures en la tercera generació d’esdeveniments internacionals i en un espai per millorar la convivència del nostre món.

– Vetllar per la protecció de la marca i pels valors de l’esdeveniment Fòrum així com per la qualitat dels programes i organitzacions.

– Coordinar el procés de selecció de candidatures per a l’organització de futurs Fòrum.

– Assessorar i realitzar el seguiment de l’organització i la programació dels Fòrum.

– Impulsar l’organització d’activitats pre-Fòrum en coordinació amb les ciutats candidates.


Respecte als llegats

– Impulsar els llegats, idees i valors del Fòrum Universal de les Cultures especialment la promoció dels Objectius per al Desenvolupament del Mil·lenni.

– Gestionar el Barcelona Center for the Support of the Global Compact

– Organitzar anualment el Camp de la Pau.

– Publicar les idees i les bones pràctiques originades durant la celebració dels Fòrum.