Redes sociales: Facebook Twitter Youtube

ESP

CAT ENG

Patronat

 

 

Un compromís ciutadà amb el diàleg, la creativitat i el sentit comú per a un desenvolupament just, humà, sostenible i pacífic.

 

 

Ajuntament de Barcelona
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano / Presidenta

Administració General de l’Estat
Excmo. Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministre de Cultura

Generalitat de Catalunya
Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó / Vocal

Membres
Sr. Jaume Pagès i Fita, Vicepresident

Sr. Roger Albinyana i Saigí
Sr. Josep Anton Acebillo Marín
Ima. Sra. Elsa Blasco Riera
Im. Sr. Jesús M. Canga Castaño
Im. Sr. Jorge Castro
Mr. Michael Cohen
Ima. Sra. Àngels Esteller i Ruedas
Excm. Sr. Jesús Manuel Gracia Aldaz
Sr. José Natividad González Parás
Mr. Alexander Lithokal
Sr. Joaquim Llimona i Balcells
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis
Sr. Jordi Martí i Grau
Sr. Joan Passolas Farrerons
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ms. Bibi Russell
Sr. Alex Susanna i Nadal